Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Zdravím! K plnému přístupu do kurzů budete muset strávit minutku vytvořením svého uživatelského účtu. Jednotlivé kurzy mohou rovněž požadovat tzv. "klíč k zápisu", ale ten budete potřebovat až později.

  • Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy se přihlašují pomocí CAS. Více na stránkách centrální autentizační služby.
  • Pokud jste host univerzity, vyplňte formulář Nový účet, na vaši adresu bude zaslán e-mail s vygenerovaným webovým odkazem. Navštívtením zaslané webové adresy bude Váš účet potvrzen a budete přihlášeni.
Při vstupu do některých kurzů můžete být vyzváni k vložení "klíče k zápisu". Klíč k zápisu získáte od učitele kurzu.
Pro přihlášení a přístup do všech kurzů, v nichž jste zapsáni, budete napříště zadávat už jenom své uživatelské jméno a heslo (do formuláře na této stránce).